fbpx

Kvalitet och miljö

Att aktivt arbeta med frågor rörande kvalitet och miljö är en självklarhet för Evaldssongruppen AB. Därför driver vi arbetet med att licensiera oss enligt ett ledningssystem som bygger på kraven i ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004.

Kraven innebär bland annat:

  • att vi har en fastställd och kontrollerad policy
  • att vi hanterar kundreklamationer på ett systematiskt och dokumenterat sätt
  • att vi har ett antal kvalitets- och miljömål som verksamheten driver för att uppnå ständig förbättring
  • att vi har en löpande kvalitetskontroll under produktionen
  • att vi har tillgång till och följer aktuella författningar och andra krav
  • att vi hanterar kemikalier och avfall på ett miljöriktigt och säkert sätt med tydliga rutiner

Kontinuerlig kontroll

Varje år kontrolleras att vi uppfyller kraven av en utomstående part.

Allt för att du som kund skall vara säker på att din order hanteras på bästa sätt, och att produkterna har högsta kvalitet och minsta miljöpåverkan!